Skip to the content

Komponiststarter

Komponiststarter er et projekt under Aarhus Musikskole i samarbejde med foreningen Aarhus Unge Tonekunstnere (AUT), som er blevet til som følge af støtte fra Statens Kunstfond. Projektet blev søsat i foråret 2018, og har til sigte at give unge, musikalsk kreative aspiranter en kickstart ind i det skabende miljø. Dette gøres ved at tilbyde gratis undervisningsforløb med professionelle komponister samt ved at afholde kreative komponistaftner med oplæg og debat. Projektet tilgodeser alle genrer ligeligt, men henvender sig primært til unge i alderen 14-25 år. Undervisningsforløbene tildeles altså ikke personer over 25 år, og ligeledes tildeles undervisningsforløbene ikke personer der har modtaget kompositionsundervisning på MGK-niveau eller højere, hvad enten det er klassisk, rytmisk, elektronisk eller sangskrivning.

 

Undervisningsforløb

I løbet af året, typisk 1 eller 2 gange, uddeles undervisningsforløbene – normalt 5 forløb til 5 forskellige elever á 5 undervisningsgange (1 time pr gang). Forløbene bliver tildelt som følge af en ansøgningspulje, hvor et censorpanel på baggrund af indsendt materiale udvælger de fem ansøgere, der besidder det største, kreative potentiale. Niveauet af det indsendte materiale er ikke det eneste der tæller – faktorer som alder, og hvor lang tid, der i forvejen er blevet brugt som skabende kunstner, for at nå det nuværende niveau, er altså også væsentlige. Censorpanelet tager desuden hensyn til den enkelte ansøgers stilretning, og forsøger at matche den enkelte elev med den lærer, der matcher elevens behov bedst muligt.

Næste deadline for indsendelse af materiale er 1. juni 2019. Send dine værker (maks. 15. minutter i alt) i form af partiturer (pdf) og/eller mp3-filer til komponiststarter@gmail.com – evt. via et link til en dropbox-mappe eller lignende.

Komponistaftner

Forinden omtalte ansøgningspuljer, afholdes der på Aarhus Musikskole tema-aftner, hvor der ikke kun orienteres om den forestående ansøgningspulje, men hvor der også er oplæg med professionelle komponister om deres liv og virke, musikalske indslag og spændende debat efterfølgende. Datoen for disse aftner udmeldes i god tid, typisk 2 måneder inden de bliver afholdt.

 

Komponist-weekend

Fra og med undervisningsforløbene i år 2019, vil der desuden blive afholdt én komponist-weekend i Aarhus årligt, hvor de unge komponister får mulighed for at møde hinanden, arbejde sammen i workshops, fordybe sig i oplæg – og blive stimuleret af musikalske indslag! Disse weekender er åbne for både nuværende og tidligere elever.

 

Projektet i dag...

Indtil nu har 9 elever været igennem de udbudte undervisningsforløb. Målene er forskellige fra elev til elev, men flere har bl.a. søgt ind på MGK-uddannelser i komposition, ligesom andre har for øje senere at søge ind på landets musikkonservatorier og desuden Sonic College i Haderslev. Fælles for dem alle er dog, at udbyttet har været stort!

 

Kontakt

Send endelig en mail til komponiststarter@gmail.com ved spørgsmål. Læs desuden mere om Aarhus Unge Tonekunstnere på følgende link: http://www.aut.dk/.

 

Kontakt

Send endelig en mail til komponiststarter@gmail.com ved spørgsmål. Læs desuden mere om Aarhus Unge Tonekunstnere på følgende link: http://www.aut.dk/.