Skip to the content

Invitation til Steinway Piano Festival i Horsens

Sted: Horsens Musikskole, KulturStationen, Skolegade 7-9, OG Vor Frelsers Kirke, Torvet, 8700 Horsens Tidsrum: Første deltager spiller i kirken kl. 12.00 - Forventet afgørelse og afslutning kl. ca. 18.30

 • Deltagere er klaverspillere, der ikke er fyldt 18 år den 1. januar 2020.
 • Elever deltager i 3 aldersgrupper (Alderen beregnes pr. 1 januar 2020):
  • A: op til 11 år
  • B: 12 – 14 år
  • C: 15 – 17 år
 • Repertoire skal holdes inden for max. minuttal:
  • A: 5 minutter
  • B: 7 minutter
  • C: 8 minutter

(max-minuttallet SKAL overholdes; i modsat fald risikerer deltageren at blive afbrudt i sit spil)

 • Repertoiret skal inkludere et værk komponeret efter 1960. Man kan vælge at spille dette værk som det eneste, eller at spille endnu et stykke, frit valgt fra en anden tidsperiode.
 • Rytmisk musik skal være noteret ned.


Der lægges et program, så unge og ældre elever blandes dagen igennem. Der vil blive mulighed for at få en kort samtale med de to dommere efter præstationen. Samtalerne bliver lagt ind i programmet ca. for hver 4. deltager.
Ved konkurrencen i Horsens indstiller dommerne 1 deltager fra hver aldersgruppe til Den Danske Steinway Festival, som afholdes d. 9. maj i Musikhuset i Aarhus.

NB! Hvis der derudover er en elev, som dommerne finder særligt egnet, kan de indstille denne i på en venteliste. Steinway Festivalen vil derefter prøve at få så mange af ’venteliste-deltagerne’ med som praktisk muligt.
Hver elev kan – efter ønske – få tildelt et lokale med klaver i Musikskolen eller kirken til opvarmning (ca. 25 minutter pr. deltager).
STEINWAY PIANO FESTIVAL 2020
Koncerten/konkurrencen finder sted i Vor Frelsers Kirke. Opvarmning og café med mulighed for at købe mad og drikke foregår i Musikskolen. Afstand ca. 100 m.
Der vil være mulighed for at købe mad og drikke i Musikskolens café.


Tilmelding foretages via Horsens Musikskoles hjemmeside: www.musikskolen.horsens.dk eller via dette link: Tilmelding – og den skal være udfyldt og sendt senest d. 16. februar.


FINALE


Den Danske Steinway Festival afholdes lørdag d. 9. maj i Musikhuset i Aarhus.

Steinway Piano Festivalen afholdes med i alt mellem 40 og 50 danske deltagere.

Publikum får lejlighed til at stemme på én publikums prisvinder.

Juryen vil bestå af 3 dommere.

Der uddeles 1., 2. og 3- priser i hver aldersgruppe samt publikumspriser. Priserne består i medvirken ved pristagerkoncerter.

Én prisvinder vil blive inviteret til Den Internationale Steinway Festival i Hamburg i september 2020.