Skip to the content

Musik og bevægelse i Hasle

Nu kan søskende i alderen 0-4 år gå til Musik og Bevægelse i Hasle - mandage kl. 15.15 og 16.05

På Søskendehold i Aarhus Musikskole stimulerer sang og spil den nære kontakt mellem børn og forældre. Søskendeholdet er en oplagt mulighed, hvis man har flere børn og har svært ved at komme til flere forskellige hold i løbet af ugen. Her kan man være sammen som familie og tage del i et større fællesskab med andre familier.

Læs mere og tilmeld dig: 0-4 årige, Musik og bevægelse, Søskendehold | Aarhus Musikskole