Skip to main content Skip to footer

MusikUnik

MusikUnik

Læs om det spændende projekt MusikUnik, baggrund og formål.

Musik skaber liv, musik skaber glæde. Musik er et godt udgangspunkt for samvær og fællesskab. Derfor skal der spilles musik – masser af musik!

 

El Sistema

MusikUnik er inspireret af El Sistema, der er et venezuelansk musikalsk system, som efterhånden har 30 år på bagen. El Sistema tog sin begyndelse i de fattigste områder i Venezuelas hovedstad, Caracas, og havde til formål, at skabe et musikalsk fællesskab, som kunne give børn og unge fra socialt og økonomiske dårligt stillede familier, bedre muligheder for at skabe andre løbebaner i deres voksne liv. El Sistema er for indeværende et attraktivt og opsøgt tilbud, og en national stolthed, og en stor del af El Sistemas omkostninger finansieres af staten. 

Nøglefaktorerne i El Sistema er en kontinuerlig praksis, forældresamarbejde, hvor forældrene styrkes i deres rolle, ved at give støtte og opmuntring til deres barn. Sidst men ikke mindst er El Sistema rollemodeller, som selv har brugt El Sistema til at bane deres vej frem i livet, og som vender tilbage for at undervise nye børn. Endvidere er der en stærk passion, engagement og tro omkring El Sistema.

 

Se video om El Sistema her (åbner nyt vindue) 

 

MusikUnik

Disse nøglefaktorer inkorporeres også i MusikUnik, som passer til den kontekst MusikUnik fungerer i her. MusikUnik er et projektforløb/tilbud rettet mod børnehaver samt folkeskolen og er tænkt som et sammenhængende forløb, hvor der er genkendelige forløb mellem undervisningen i børnehaver og på skoler. Målet er at musik skal ”fylde” på skolerne og udgøre et attraktivt karaktertræk ved skolen! 

MusikUnik vil med musikken som redskab give børn og unge mulighed for at bryde negative cirkler og finde nye livsvilkår og indgå i et stærkt, genkendeligt og åbent fællesskab. Der stilles høje mål – både kunstnerisk og teknisk. Ambitioner og potentialer tages alvorligt. Musik-undervisningen skal samtidigt fremme og optimere børnenes muligheder for tilstedeværelse, social deltagelse, selvværd og faglig læring. Derfor er det også kvalificerede musikundervisere der, som forestår undervisningen. 


MusikUnik arbejder med en stærk vilje til at lykkes og med tre ligeværdige dele:

  • Kontinuerlig praksis – der skabes sammenhæng og genkendelighed mellem forløb i børnehaven og folkeskolen ved at arbejde med samme sange, Mussi, som central figur.
  • Rollemodeller – børnene skal kunne spejle sig i ældre elever, som er blevet Musikunikket, dygtige elver fra Aarhus Musikskole, Aarhus Symfoniorkester via koncertoplevelser og andre arrangementer.
  • Forældresamarbejde – fælles oplevelser, hvor de ser hvad deres børn lærer og laver, cafearrangementer og hjemmeside.

 

Besøg MusikUnik på Facebook (åbner nyt vindue)

 

Video 1 fra MusikUnik (åbner nyt vindue) http://www.youtube.com/watch?v=wniY9c8ZrdY

Video 2 fra MusikUnik (åbner nyt vindue) https://www.youtube.com/watch?v=wSxU1FpFu5k