Skip to main content Skip to footer

Privatlivspolitik

Aarhus Musikskole

Indledning

Denne privatlivspolitik beskriver hvordan Aarhus Musikskole behandler og værner om eventuelle data om dig.

 

Dataansvarlig / Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Borgerservice- og Biblioteker, Aarhus Musikskole, Vester Allé 3, 8000 Aarhus C, som kan kontaktes på telefon 8940 9200 eller musikskolen@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk

Sådan behandler vi dine data:

Formålet med at vi indsamler data fra cookies er at forbedre vores hjemmesidestruktur ved hjælp af statistik. Cookies er små tekstfiler som bliver gemt på dit apparat (computer, mobil, tablet og lignende). Cookies husker indstillinger og information om dig – fx din ip-adresse og hvilke sider du klikker på. Cookies kan ikke indeholde virus eller lignende. Man skelner mellem forskellige typer af cookies og på aarhusmusikskole.dk kan du i nederste venstre hjørne se hvilke cookies der bliver gemt på din computer. På enkelte sider indlejrer vi videoer fra youtube, men sendt via youtube’s no-cookie domæne, for at værne om dine data. Klikker du dig videre til youtube, er det youtubes cookie-politik der gør sig gældende.

I forbindelse med at du tilmelder dig undervisning på Aarhus Musikskole, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Al tilmelding foregår via Musikskolens administrationssystem via domænet speedadmin.dk

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien navne- og adresseoplysninger: cpr-nummer, navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, telefonnummer, email.

Det er frivilligt om du vil oprette dig som elev hos Musikskolen og benytte dig af skolens tilbud.

Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Musiklovens § 3a.

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.

Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

De oplysninger vi har om dig, slettes senest efter 5 år.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

 

I forbindelse med tilmelding til Aarhus Musikskoles nyhedsbrev, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vores nyhedsmailsudbyder er heyloyalty.com, som Aarhus Kommune har en databehandleraftale med.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne: email. Det gør vi for at kunne skrive til dig om nyheder, tilbud, koncerter der vedrører Musikskolen.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af samtykke. Det samtykke du har givet til behandlingen kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at ændrer på lovligheden af den behandling der allerede måtte være foretaget.

Det er frivilligt at tilmelde sig nyhedsbrevet og du kan til hver en tid afmelde dig igen, via et link i bunden af hver email. Giver du ikke din email-adresse kan vi ikke skrive til dig og du kan ikke modtage nyhedsbrev fra os.

Oplysningerne er opbevaret og behandlet sikkert hos vores leverandører.  

Når/hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, vil de oplysninger vi her behandler om dig blive slettet hurtigst muligt.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

Billeder af Musikskolens elever, som Aarhus Musikskole offentliggør, vil altid være harmløse i den forståelse, at de aldrig udstiller, krænker eller udnytter de afbildede børn eller unge.

Jf. databehandlingsloven må Aarhus Musikskole gerne offentliggøre billeder af Musikskolens elever på dele af Musikskolens hjemmeside, uden at der forud er indgået et skriftligt samtykke med forælder eller værge. Brug af fotos og videooptagelser er lovlige i den forbindelse, da de er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse (artikel 6, stk. 1 litra e). Forælder/ værge eller elev over den digitale lavalder (15 år) kan til enhver tid bede om at få fjernet et foto eller video.

Aarhus Musikskole vil i særlige tilfælde indhente skriftligt samtykke fra forælder/ værge til at bruge billeder/video af skolens elever i forbindelse med skolens aktiviteter. Samtykke kan også indhentes fra eleven selv, hvis vedkommende er over den digitale lavalder.

Hvorvidt der kræves samtykke, beror på en generel vurdering af, hvor mange eller få der er på billedet, og hvor tydeligt og genkendeligt vedkommende træder frem.

Der vil således blive indhentet samtykke, hvis den portrætterede tydeligt og genkendeligt træder frem, og når billedet bruges i følgende tilfælde:

  • Hvis billedmaterialet benyttes som en del af markedsføring. Dette gælder både hjemmeside, sociale medier og tryksager.
  • Hvis billedmaterialet benyttes i annoncer, online eller trykte.
  • Ved optagelse af en evt. video i forbindelse med Musikskolens aktiviteter, til offentliggørelse på Youtube eller andre film-medier.

Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, hvorefter brugen af billeddata skal ophøre.

Særligt om sociale medier
Som hovedregel offentliggør Aarhus Musikskole ikke billeder af elever, der tydeligt kan identificeres på Musikskolens sociale medier. Billeder, hvor eleverne ikke tydeligt identificeres, kan blive offentliggjort på de sociale medier uden forudgående samtykke. En undtagelse fra hovedregel om ikke-identificerbare billeder kan være en såkaldt ”interesseafvejning”, i det den eller de pågældende elever kan have en overvejende interesse i at få et billede eller en video offentliggjort på Musikskolens sociale medieplatforme, - eksempelvis som vindere af en musikkonkurrence eller lign.

Læs mere på datatilsynets hjemmeside om behandling af billeddata

Hvad er dine rettigheder

  • Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen.
  • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" - Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt.
  • Ret til begrænsning af behandling - Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt.
  • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.

Klagemuligheder

Du kan klage over vores behandling af persondata til datatilsynet på www.datatilsynet.dk

 

Opdatering af vores privatlivspolitik

Vores opdaterede privatlivspolitik vil altid være at finde på www.aarhusmusikskole.dk/privatlivspolitik