Skip to the content

Regler

Regler og vilkår for sæson 2019/20

Hvordan melder jeg mig ind i Aarhus Musikskole, herunder Grobund Bandakademi?

Hele elevens CPR. nr. skal opgives, og for elever under 18 år skal forældre eller en værges CPR. nr. også opgives. Tilmeldingen sker naturligvis via en sikker https-forbindelse, og dit CPR. nr. behandles naturligvis fortroligt!

Forældre opfordres til at orientere underviseren om forhold, der har indflydelse på elevens evne til at kunne modtage undervisning (fx handicap, sociale problemer eller andet). Notér disse forhold i "Kommentar-feltet" når du tilmelder dit barn.

For at være sikker på, at kunne fortsætte efter sommerferien, skal nuværende elever gentilmeldes i løbet af foråret. Alle vil modtage en mail vedrørende gentilmelding. Husk også at gentilmelde dig, hvis du søger orlov. Læs mere nedenfor.

Alle elever opkræves 100 kr., som dækker kopi-afgift til Copy-Dan samt medlemskab af Danske Musik- og Kulturskoler. Beløbet opkræves i forbindelse med 1. rate.

For medlemmer af Grobund Bandakademi gælder, at de 100 kr. dækker kontingent for medlemskab af Foreningen Grobund. Beløbet opkræves i forbindelse med 2. rate.

Når du er optaget på Musikskolen

 • Instrument- og sangelever (solo eller små hold): Når/hvis der bliver en ledig plads, vil du blive kontaktet for at aftale tidspunkt og ugedag - indtil da, vil du stå på vores venteliste.
 • Musik og Bevægelse: Når/hvis der er ledige pladser på det hold, du har tilmeldt dig, modtager du en mail med opstartsdato, sted og lokale.
 • Musikværksteder: Når/hvis der er ledige pladser på det hold, du har tilmeldt dig, modtager du en mail med opstartsdato, sted og lokale.
 • Korelever indkaldes til en stemmeprøve før opstart. Der er stemmeprøver i januar og august.
 • Orkester- og sammenspilselever: Orkesterlederen kontakter eleven for nærmere aftale.

Undervisningsåret

Undervisningsåret starter torsdag d. 8. august 2019 og følger folkeskolernes ferieplan. Sidste undervisningsdag er fredag d. 26. juni 2020. Første uge i januar er undervisningsfri uge.

Grobund Bandakademi starter d. 12. august 2019 og undervisningen stopper d. 29. maj 2020, med afslutningsfestival d. 30. maj 2019. Øvelokalet er åben for brug hele juni og juli måned.

Betaling

Der opkræves 3 rater via Aarhus Kommunes betalingssystem/Opkrævningen. Indbetalingskort fremsendes cirka 10 dage før betalingsfrist til din digitale postkasse på Borger.dk eller via eBoks. Betalingen kan også tilmeldes Betalingsservice. Betalingsfristerne er:

 • Den 1. november
 • Den 1. februar
 • Den 1. maj

Spørgsmål vedrørende indbetaling, rykkere og gebyrer skal rettes til Opkrævningen, tlf. 8940 3330. Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskolen.

Overskrides betalingsdatoen pålægges et rykkergebyr på kr. 100. Betales raterne ikke, medfører det udelukkelse fra undervisningen og kravet overgår til Skat.

Afbud fra eleven

Er du forhindret i at komme til undervisning, melder du afbud til din underviser - gerne via sms. Undervisning, hvor eleven aflyser/udebliver, erstattes/refunderes ikke.

Aflysning af undervisning og eventuel tilbagebetaling

Er underviseren forhindret i at møde frem (f.eks. på grund af sygdom), bliver din undervisning som hovedregel aflyst. Elever og forældre vil få besked pr. sms. Husk derfor altid at give kontoret besked, hvis du/I skifter mobilnummer. Aflyste lektioner efterlæses ikke.

Skulle du få mindre end 36 ugers undervisning på grund af aflysninger, vil du få penge tilbage for de mistede gange på din NemKonto primo juli. Undervisning, hvor eleven aflyser/udebliver, erstattes/refunderes ikke. Beløb under kr. 130 tilbagebetales ikke. Aflysninger, som musikskolen ikke er ansvarlig for, tilbagebetales ikke.

Den ugentlige undervisning kan lejlighedsvist omlægges til fællesaktiviteter, der fremmer elevens udvikling. Dette meddeles i god tid.

Da Aarhus Musikskole er en mønsterinstitution vil det også forekomme, at der er studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium eller VIA på besøg i undervisningen.

Sygdom

Hvis du bliver syg i længere tid (minimum én måned), kan vi aftale en pause i betalingen. Skulle det ske, skal du hurtigst muligt sende en skriftlig anmodning om betalingsstop til Musikskolens kontor.  

Billeder/video

Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til Musikskolens brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, facebookside og kommunikationsplatforme.  

Nyhedsmail

Har I lyst til at vide mere om aktiviteterne på Aarhus Musikskole og i det aarhusianske musikliv generelt kan I tilmelde jer vores nyhedsbrev ved tilmelding.
Vi vil sende en mail, når vi har interessante ting på programmet; både indenfor i Musikskolen og udenfor. Såsom tilbud om at komme til koncerter gratis eller til nedsat pris fra både Musikhuset, Aarhus Jazz Orchestra, Aarhus Symfoniorkester og andre koncertudbydere. Disse tilbud vil vi gerne formidle til jer som elever og brugere af Musikskolen.

Venteliste

Hvis det ikke er muligt at tilbyde dig undervisning ved sæsonstart, kommer du på venteliste. Bliver der en ledig plads i løbet af sæsonen, kontakter vi dig. Ønsker du at blive slettet fra ventelisten, bedes du kontakte os.

Orlov

Du kan søge om orlov, hvis du skal på høj- eller efterskole, aftjene værnepligt, eller hvis du i en periode rejser fra Aarhus Kommune. Orloven kan enten være: 
• Et helt undervisningsår (skal ansøges inden 1. juli) 
• Fra november til og med juli (skal ansøges inden uge 42) 
• Fra marts til og med juli (skal ansøges inden uge 7) 

Musikskolen kan ikke garantere en plads ved orlovens udløb. Orloven søges i forbindelse med Gentilmelding til det enkelte fag.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske via skriftlig henvendelse til kontoret. En mundtlig udmeldelse gælder under ingen omstændigheder. Udmeldelsen sendes til kontoret: musikskolen@aarhus.dk

• Hvis vi har din udmeldelse inden efterårsferien (uge 42), betales kun 1. rate, og undervisningen stopper 17. november 2019. 
• Har vi udmeldelsen inden vinterferien (uge 7), betales 1. og 2. rate, og undervisningen stopper 8. marts 2020. Det er ikke muligt at udmelde sig efter vinterferien.

OBS: Udmeldelse til underviseren er ikke gyldig udmeldelse.  

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 89 40 99 21 eller musikskolen@aarhus.dk 

Regler og vilkår for sæson 2018-2019

Hvordan melder jeg mig ind i Aarhus Musikskole, herunder Grobund Bandakademi?

Hele elevens CPR. nr. skal opgives, og for elever under 18 år skal forældre eller en værges CPR. nr. også opgives. Tilmeldingen sker naturligvis via en sikker https-forbindelse, og dit CPR. nr. behandles naturligvis fortroligt!

Forældre opfordres til at orientere underviseren om forhold, der har indflydelse på elevens evne til at kunne modtage undervisning (fx handicap, sociale problemer eller andet). Notér disse forhold i "Kommentar-feltet" når du tilmelder dit barn.

For at være sikker på, at kunne fortsætte efter sommerferien, skal nuværende elever gentilmeldes i løbet af foråret. Alle vil modtage en mail vedrørende gentilmelding. Husk også at gentilmelde dig, hvis du søger orlov. Læs mere nedenfor.

Alle elever opkræves 100 kr., som dækker kopi-afgift til Copy-Dan samt medlemskab af Dansk Musikskole Sammenslutning (Damusa). Beløbet opkræves i forbindelse med 1. rate.

For medlemmer af Grobund Bandakademi gælder, at de 100 kr. dækker kontingent for medlemskab af Foreningen Grobund. Beløbet opkræves i forbindelse med 2. rate.

Når du er optaget på Musikskolen

 • Instrument- og sangelever (solo eller små hold): Når/hvis der bliver en ledig plads, vil du blive kontaktet for at aftale tidspunkt og ugedag - indtil da, vil du stå på vores venteliste.
 • Musik og Bevægelse: Når/hvis der er ledige pladser på det hold, du har søgt, modtager du en mail med opstartsdato, sted og lokale.
 • Musikværksteder: Når/hvis der er ledige pladser på det hold, du har søgt, modtager du en mail med opstartsdato, sted og lokale.
 • Korelever indkaldes til en stemmeprøve før opstart. Der er stemmeprøver i januar og august.
 • Orkester- og sammenspilselever: Orkesterlederen kontakter eleven for nærmere aftale.

Undervisningsåret

Undervisningsåret starter mandag den 13. august 2018 og følger folkeskolernes ferieplan. Sidste undervisningsdag er fredag den 28. juni 2019. Første uge i januar er undervisningsfri uge.

Grobund Bandakademi starter den 13. august 2018 og undervisningen stopper 31. maj 2019, med afslutningsfestival den 1. juni 2019. Øvelokalet er åben for brug hele juni og juli måned.

Betaling

Der opkræves 3 rater via Aarhus Kommunes betalingssystem/Opkrævningen. Indbetalingskort fremsendes cirka 10 dage før betalingsfrist til din digitale postkasse på Borger.dk eller via eBoks. Betalingen kan også tilmeldes Betalingsservice. Betalingsfristerne er:

 • Den 1. november
 • Den 1. februar
 • Den 1. maj

Spørgsmål vedrørende indbetaling, rykkere og gebyrer skal rettes til Opkrævningen, tlf. 8940 3330. Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskolen.

Overskrides betalingsdatoen pålægges et rykkergebyr på kr. 100. Betales raterne ikke, medfører det udelukkelse fra undervisningen og kravet overgår til Skat.

Afbud fra eleven

Er du forhindret i at komme til undervisning, melder du afbud til din underviser - gerne via sms. Undervisning, hvor eleven aflyser/udebliver, erstattes/refunderes ikke.

Aflysning af undervisning og eventuel tilbagebetaling

Er underviseren forhindret i at møde frem (f.eks. på grund af sygdom), bliver din undervisning som hovedregel aflyst. Elever og forældre vil få besked pr. sms. Husk derfor altid at give kontoret besked, hvis du/I skifter mobilnummer. Aflyste lektioner efterlæses ikke.

Skulle du få mindre end 36 ugers undervisning på grund af aflysninger, vil du få penge tilbage for de mistede gange på din NemKonto primo juli. Undervisning, hvor eleven aflyser/udebliver, erstattes/refunderes ikke. Beløb under kr. 130 tilbagebetales ikke. Aflysninger, som musikskolen ikke er ansvarlig for, tilbagebetales ikke.

Den ugentlige undervisning kan lejlighedsvist omlægges til fællesaktiviteter, der fremmer elevens udvikling. Dette meddeles i god tid.

Da Aarhus Musikskole er en mønsterinstitution vil det også forekomme, at der er studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium eller VIA på besøg i undervisningen.

Sygdom

Hvis du bliver syg i længere tid (minimum én måned), kan vi aftale en pause i betalingen. Skulle det ske, skal du hurtigst muligt sende en skriftlig anmodning om betalingsstop til Musikskolens kontor.  

Billeder/video

Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til Musikskolens brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, facebookside og kommunikationsplatforme.  

Nyhedsmail

Har I lyst til at vide mere om aktiviteterne på Aarhus Musikskole og i det aarhusianske musikliv generelt kan I tilmelde jer vores nyhedsbrev ved tilmelding.
Vi vil sende en mail, når vi har interessante ting på programmet; både indenfor i Musikskolen og udenfor. Såsom tilbud om at komme til koncerter gratis eller til nedsat pris fra både Musikhuset, Aarhus Jazz Orchestra, Aarhus Symfoniorkester og andre koncertudbydere. Disse tilbud vil vi gerne formidle til jer som elever og brugere af Musikskolen.

Venteliste

Hvis det ikke er muligt at tilbyde dig undervisning ved sæsonstart, kommer du på venteliste. Bliver der en ledig plads i løbet af sæsonen, kontakter vi dig. Ønsker du at blive slettet fra ventelisten, bedes du kontakte os.

Orlov

Du kan søge om orlov, hvis du skal på høj- eller efterskole, aftjene værnepligt, eller hvis du i en periode rejser fra Aarhus Kommune. Orloven kan enten være: 
• Et helt undervisningsår (skal ansøges inden 1. juli) 
• Fra november til og med juli (skal ansøges inden uge 42) 
• Fra marts til og med juli (skal ansøges inden uge 7) 

Musikskolen kan ikke garantere en plads ved orlovens udløb. Orloven søges i forbindelse med Gentilmelding til det enkelte fag.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske via skriftlig henvendelse til kontoret. En mundtlig udmeldelse gælder under ingen omstændigheder. Udmeldelsen sendes til kontoret: musikskolen@aarhus.dk

• Hvis vi har din udmeldelse inden efterårsferien (uge 42), betales kun 1. rate, og undervisningen stopper 18. november 2018. 
• Har vi udmeldelsen inden vinterferien (uge 7), betales 1. og 2. rate, og undervisningen stopper 10. marts 2019. Det er ikke muligt at udmelde sig efter vinterferien.

OBS: Udmeldelse til underviseren er ikke gyldig udmeldelse.  

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 89 40 99 21 eller musikskolen@aarhus.dk