Skip to main content Skip to footer

World Music Center

World Music Centers musikere formidler en verdens-musik kanon, som sættes i spil i fortællingskonceptet Flaskepost til fremtiden:

En fortællingsstruktur, hvor vi sammen hjælper to børn på en rejse igennem eksistentielle udfordringer med den fælles kompas-nål pegende i retning af opfyldelse af verdens-målene.

Børnene skal med på en fortolkningsrejse inspireret af en global kulturarv, leveret af musikere oplært i en kulturtradition fra en anden del af verden. De formidler en bred verdens-musikkanon og sætter samtidigt rammerne for kreativ afsøgning af verdensmusik-fortællingen om dig og mig. En fortælling, der kontinuerligt nuanceres i mødet med byens mange børn.

Målet er større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner og herved styrket livsmestring med fokus på både mental og fysisk sundhed.

Det sker gennem en interkulturel, æstetisk og kropslig afsøgning af, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker, og også til at håndtere og udtrykke os om svære livstematikker som fx sorg, uro og vrede. Vores afsæt er det almenmenneskelige på tværs af kulturer.

Målet er samtidigt, at den personlige oplevelse af mestring af noget nyt og anderledes bliver afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer og sammenhænge. Børnene lærer konkrete danse, rytmer og sange fra hele verden, som indgår i den samlede store æstetiske fortælling om dig og mig. Sammen sender vi en Flaskepost til fremtiden.

Vi tilbyder

Vi tilbyder mellemtrinnet i ½ års forløb – Et forløb der afsluttes på Store Scene i Musikhuset Aarhus, hvor 450 børn fremviser deres fortolkning af 2 børns eksistentielle dannelsesrejse.

Skolestarterne tilbydes et 5 ugers forløb.

Konceptet forankres gennem open-source digital materialebank: Fortælling, sange etc, kan findes på www.flaskeposttilfremtiden.dk

 

Endvidere trækkes på Sangskattekisten.dk, når vi husker tilbage og erindrer sange fra vi var små, nu i ny globalt inspireret fortolkning.

Konceptet er kvalificeret gennem vores deltagelse i EU-URBACT projektet: ONSTAGE: MUSIC FOR SOCIAL CHANGE:

https://www.youtube.com/watch?v=poeMVmO9K-A

Undervisningstilbud

Skoler og daginstitutioner har gennem en årrække haft stor glæde af de undervisningstilbud World Music Center tilbyder. 

Kontakt og yderligere information

World Music Center 

Gunnild Bak de Ridder

Officersbygningen Vester Allé 3 
8000 Aarhus C 
Mobil: 21 37 94 81

E-mail: gbs@aarhus.dk