Skip to main content Skip to footer

Harpeundervisning

Lær at spille harpe i Aarhus

Harpen er et smukt instrument, som har været brugt i mange år, og bliver i dag brugt til musik lige fra renæssance- og barokmusik over folkemusik og til kompositioner fra vor tid.
 

Harpens historie

Harpen er med sine ca. 6.000 år et af verdens ældste instrumenter, og som sådan er den alle andre strengeinstrumenters "moder". Samtidig er den nok det instrument, der i dag er tættest på sin oprindelige form. Nok er der i tidens løb naturligvis sket forbedringer, men princippet er stadig det samme - en trekantet ramme, hvorpå der er spændt et antal strenge som knipses med fingrene.
 

Undervisningens indhold

Grundstemning og omstemning af harpen indøves sammen med spilleteknikken. Der spilles efter noder.
 

Repertoire

Irsk folkemusik indtager den væsentlige plads i repertoiret. Harpen bruges både solistisk og til akkompagnement af sang eller så at sige ethvert melodiinstrument.
 

Undervisningens form

Undervisningen foregår som enetime (Spor 1) en gang ugentligt. Man skal kunne øve sig mellem lektionerne.
 
Skolen råder over to såkaldte irske harper. Disse har 34 strenge, der giver et toneomfang på 4½ oktav. Harpen er stemt i en durskala og en stemmeanordning på hver streng gør det muligt at spille i 8 forskellige tonearter.
 

Instrumentet

Valg af harpe bør altid foretages sammen med den kommende lærer. Musikskolen råder som nævnt over 2 irske harper, hvoraf den ene kan lånes af nye elever i en periode a 5 måneder. En ny irsk harpe koster i dag ca. 14.000 kr., men ofte kan brugte instrumenter købes for omtrent det halve.
 

Alder

fra 7 år
 

Priser 

Sæson 24/25 (12. august - 27. juni)
 
 
Instrument- og sangundervisning 
- ved lektion á 25 min. pr. uge
 
Spor 1 (solo):   1.920 kr. / rate* 
  svarende til 524 kr. / måned i 11 mdr.  
Spor 2 (hold):   960 kr. / rate* 
  svarende til 262 kr. / måned i 11 mdr.  
Fra 25 år eller bosat uden for Aarhus Kommune: Dobbelt pris
Administrationsgebyr:   100 kr. / sæson   

      *Undervisningsåret / sæsonen er opdelt i 3 rater     


Se mere info om bl.a. bindingsperioder, udmeldelsesfrister og støttemuligheder her: priser og regler

Undervisningssteder

  • Officersbygningen - Aarhus Musikskole (midt i Aarhus)
Tilmeld