Skip to main content Skip to footer

Violin­undervisning - Suzuki

Lær at spille violin efter Suzuki-metoden på Aarhus Musikskole

Violin er et meget brugt instrument især i klassisk musik og lidt inden for folkemusik. Violinundervisningen på Aarhus Musikskole tager udgangspunkt i elevens niveau.

Undervisningsform

Den japanske violinist Shinichi Suzuki's pædagogiske principper bygger på den kendsgerning, at alle er medfødt musikalske. Ved at lytte og efterligne det hørte, er vi i stand til at lære vort modersmål så perfekt, at vi også opfatter de små nuancer i sproget, der giver den specielle dialekt. Vi har ikke lært at tale ved at læse først. Uden grammatikalsk terperi lærer det lille barn at tale ved at lytte til og efterligne de voksnes sprog.

På samme måde er det også muligt at lære at spille, men barnet må have de rette stimulerende oplevelser, for at de medfødte anlæg kan udvikles. Især er det vigtigt, at barnets stimuleres meget tidligt. Børn kan ikke voksne op og udvikle sig alene - de må have voksnes kærlige hjælp.

Derfor er det også nødvendigt, at mindst én af forældrene (eller en anden voksen) deltager i den ugentlige undervisning hos læreren, for nænsomt at kunne hjælpe og vejlede barnet hjemme. Det er ikke nødvendigt, at den voksne selv kan spille.

Suzukisystemet er tilrettelagt med en meget gennemtænkt teknisk og musikalsk udvikling. Der lægges fra starten vægt på, at klangen bliver smuk. Børn er nemlig så musikalske, at de hurtigt mister lysten til at spille, hvis det lyder grimt.
Et meget vigtigt mål i undervisning er, at barnet ikke mister lysten til at spille. Lysten stimuleres bl.a. gennem fællestimer, hvor børnene spille med og for hinanden og forældrene. Der laves en del lyttelege, og lege, der egentlig er "forklædte" øvelser, med instrumentet og buen. Børnenes koncentrationsevne og hukommelse opøves. Deres motorik og deres evne til at lytte forfines.

Vi har også et Musik & Bevægelseshold med Suzukiprofil for 3-5-årige

Alderskrav og øvning

Børnene kan i reglen starte på violin i 4-års alderen og senest i 7 - 8-års alderen. Undervisningen begynder med, at barnet lytter til den musik, som skal læres. Hjemme har man en CD, hvor de forskellige melodier, som skal læres, er indspillet. I timerne læres så, hvordan man får instrumentet til at lyde sådan. Forældrenes hjælp hjemme skal være god og opmuntrende. Der skal gives ros for hvert lille trin, eleven har lært, og skal der rettes, tages kun én ting ad gangen.

Sammenspil

Der er sammenspil (fællestime) 2 gange om måneden.

Alder

fra 4 år.

Priser 

Sæson 24/25 (12. august - 27. juni)
 
 
Instrument- og sangundervisning 
- ved lektion á 25 min. pr. uge
 
Suzukiundervisning
(inkl. fællestimer)
   2.295 kr. / rate* 
  svarende til 626 kr. / måned i 11 mdr.  
bosat uden for Aarhus Kommune: Dobbelt pris
Administrationsgebyr:   100 kr. / sæson   

      *Undervisningsåret / sæsonen er opdelt i 3 rater     


Se mere info om bl.a. bindingsperioder, udmeldelsesfrister og støttemuligheder her: priser og regler

Undervisningssteder

  • Officersbygningen - Aarhus Musikskole (midt i Aarhus)
  • Interskolen (syd for Aarhus) - Mandage og tirsdage efter skoletid
  • Lystrup Skole (nord for Aarhus) - Mandage efter skoletid
  • Skåde Skole (syd for Aarhus) - Onsdage efter skoletid
  • Strandskolen (nord for Aarhus) - Onsdage efter skoletid
  • Hasle Skole (vest for Aarhus) - Onsdage efter skoletid
Tilmeld