Skip to main content Skip to footer

Aarhus Pigekor

en del af Aarhus Korskole

Om koret

Aarhus Pigekor arbejder med kormusik på højt plan med et spændende og udfordrende repertoire, der udvikler sangernes vokale kunnen og musikalske udtryksmuligheder.
Koret har et højt aktivitetsniveau med egne koncerter, videoproduktion, deltagelse i internationale konkurrencer, koncertrejser og udveksling med andre kor i Danmark og udlandet samt samarbejde med professionelle sangere, musikere og orkestre.
I koret udvikles den enkelte sanger vokalt og musikalsk ligeledes med supplerende solosang og arbejde med kropsbevidsthed og koreografi.
Der er gruppeprøver for hhv. sopran- og altgruppen hver anden mandag kl. 16:30-18:00.

Alder

16-23 år 

Stemmeprøve

Du indkaldes til en optagelsesprøve, før du kan optages på vores kor.
Du skal synge en kendt, dansk sang og i forskellige sangøvelser vise stemmens højde, dybde, renhed og klang.
Du skal desuden imitere forespillede fraser og rytmer med sang og klap samt demonstrere enkel rytmelæsning, bladsang og flerstemmighed – sammen med korlederen.
For at deltage er det nødvendigt, at du har korrutine og en god og velfungerende stemme. Desuden skal du have lyst til og mulighed for at investere tid til egen øvning, ekstraprøver og en høj koncertaktivitet.
Vi afholder optagelsesprøver i august og januar - alle elever på ventelisten bliver indkaldt til optagelsesprøve.

Priser 

Sæson 22/23
 
 
Kor
 
Aarhus Pigekor:
660 kr. / rate*

 


svarende til 180 kr. / måned i 11 mdr.
Aarhus Pigekor
(hvis du er instrumental- eller sangelev på Musikskolen)
 210 kr. / rate*
Administrationsgebyr: 100 kr. / sæson

 *Undervisningsåret / sæsonen er opdelt i 3 rater


Se mere info om bl.a. bindingsperioder, udmeldelsesfrister og støttemuligheder her: priser og regler

Undervisningssteder

  • Sæson 22/23, Officersbygningen, onsdag kl. 18:30-21:00 ved Birgitte Næslund Madsen
Tilmeld