Skip to main content Skip to footer

Musik og bevægelse

3-5-årige - Suzuki forskole

Om holdet

Et hold for 3-5 årige og deres forældre, hvor der ud over den generelle tidlige musikalske udvikling vil blive arbejdet med at forberede børnene til Suzuki-undervisning på enten violin eller cello.
 
På dette hold vil man gennem sange med fagter, klap, dans og musikalsk leg med småinstrumenter (rasleæg, trommer osv) få et godt kendskab til de første sange, der skal indstuderes på instrumenterne, hvis man siden fortsætter som Suzuki-elev på violin eller cello.
Al undervisningen er bygget op omkring lege, og ideen er at forberede en god start på instrumentalundervisningen efter Suzukimetoden.
Man kan dog sagtens vælge dette hold, selvom man ikke har planer om at lære violin eller cello senere, da det ligesom musikskolens øvrige musik-og bevægelseshold tager udgangspunkt i det lille barns generelle musikalske udvikling.
 
Vi skal ikke spille på violin eller cello på dette hold.
 
Forældrene vil desuden få muligheden for at deltage i de forældreforedrag, der afholdes for Suzukieleverne. 
 
De vigtigste principper for Suzukimetodens instrumentalundervisning (som dette hold forbereder børnene til) er kort ridset op nedenfor.
Man kan starte på instrumentalundervisning efter Suzukimetoden på violin eller cello fra fireårsalderen. Suzukimetoden bliver også kaldt for modersmålsmetoden, fordi barnet lærer at spille på et instrument efter de samme principper, som det lærer sit modersmål efter.
 
  • tidlig start - jo tidligere des bedre - dog er det aldrig for sent
  • musik i omgivelserne - lyt og leg med musik
  • forældreengagement - forældrene bliver "hjemmelæreren"
  • positiv og legende tilgang
  • vedvarende forbedring af repertoire
  • både individuel og gruppeundervisning
  • start uden noder (de læres senere, så snart basisteknikken er på plads)
Læs mere om Suzuki-metoden på www.dansksuzuki.dk

OBS: På dette hold skal man være fyldt minimum 3 år og maksimum 5 år ved sæsonstart i august.
 
Af hensyn til pladsen og balancen mellem børn og voksne i rummet, kan der kun deltage én voksen pr. barn.

Man opnår søskenderabat på barn nr. 2 eller flere, ved tilmelding på SAMME Musik og bevægelseshold.

Priser 

Sæson 24/25 (12. august - 27. juni)
 
  
Musik og bevægelse
 
1 barn med 1 forælder:   715 kr. / rate* 
  svarende til 195 kr. / måned i 11 mdr.  
+1 søskende:  +238 kr. / rate*   
Administrationsgebyr:  100 kr. / sæson   

      *Undervisningsåret / sæsonen er opdelt i 3 rater     


Se mere info om bl.a. bindingsperioder, udmeldelsesfrister og støttemuligheder her: priser og regler
 

Undervisningssteder

  • Sæson 23/24, Officersbygningen, fredag kl. 14:45-15:30 ved Freja Sibbern
  • NY SÆSON 24/25, Officersbygningen, fredag kl. 15:00-15:45 ved Freja Sibbern
Tilmeld