Skip to main content Skip to footer

Halv friplads

undervisning til halv pris

Familier med lav indkomst kan søge støtte til musikundervisning

Musikskolen har et antal "halve fripladser" for elever under 18 år. En "halv friplads" betyder, at man kan gå til musikundervisning for halvdelen af den normale pris.

Fripladserne tildeles på baggrund af husstandens samlede indkomst.

Der kan kun bevilges halv friplads til ét fag pr. barn pr. sæson.

Der skal ansøges om halv friplads ved hver ny sæson.

For at søge, skal det udfyldte ansøgningsskema og vedlagte bilag, sendes til os senest 1. juli for gamle elever - for nye elever er ansøgningsfristen 1. september, eller så snart eleven starter undervisning herefter.

Du kan sende det via e-mail til musikskolen@aarhus.dk, eller komme forbi Musikskolens kontor med det.

Dokumentation der skal vedlægges halvfripladsansøgningen:

  • Lønsedler for de seneste 3 måneder samt forskudsopgørelse for både ansøger og evt. medansøger/andre voksne i husstanden samt dokumentation for yderligere indtægt.
  • Pensionister skal vedlægge pensionsopgørelse og forskudsopgørelse.

Ansøgningsskema kan downloades som pdf-fil her:
Halv fripladsskema