Skip to main content Skip to footer

Sangskattekistens tilbud til institutioner

Sangskattekistens musikalske legestue er en rytmiktime med sprog- og motorikstimulerende musikaktiviteter. Indholdet er bygget op omkring kendte børnesange, som sættes i spil på nye måder.

Vi skal synge, lave fagter, spille på instrumenter, lege fantasilege og bruge hele kroppen i musikken.