Skip to the content

3-5 år Musik og bevægelse - Suzukiprofil (Suzuki forskole)

Et hold for 3-5 årige og deres forældre, hvor der ud over den generelle tidlige musikalske udvikling vil blive arbejdet med at forberede børnene til Suzuki-undervisning på enten violin eller cello.

OBS: På dette hold skal man være fyldt minimum 3 år og maksimum 5 år ved sæsonstart i august.
 
På dette hold vil man gennem sange med fagter, klap, dans og musikalsk leg med småinstrumenter (rasleæg, trommer osv) få et godt kendskab til de første sange, der skal indstuderes på instrumenterne, hvis man siden fortsætter som Suzuki-elev på violin eller cello.
Al undervisningen er bygget op omkring lege, og ideen er at forberede en god start på instrumentalundervisningen efter Suzukimetoden.
Man kan dog sagtens vælge dette hold, selvom man ikke har planer om at lære violin eller cello senere, da det ligesom musikskolens øvrige musik-og bevægelseshold tager udgangspunkt i det lille barns generelle musikalske udvikling.
 
Vi skal ikke spille på violin eller cello på dette hold.
 
Forældrene vil desuden få muligheden for at deltage i de forældreforedrag, der afholdes for Suzukieleverne. 
 
De vigtigste principper for Suzukimetodens instrumentalundervisning (som dette hold forbereder børnene til) er kort ridset op nedenfor.
Man kan starte på instrumentalundervisning efter Suzukimetoden på violin eller cello fra fireårsalderen. Suzukimetoden bliver også kaldt for modersmålsmetoden, fordi barnet lærer at spille på et instrument efter de samme principper, som det lærer sit modersmål efter.
 
  • tidlig start - jo tidligere des bedre - dog er det aldrig for sent
  • musik i omgivelserne - lyt og leg med musik
  • forældreengagement - forældrene bliver "hjemmelæreren"
  • positiv og legende tilgang
  • vedvarende forbedring af repertoire
  • både individuel og gruppeundervisning
  • start uden noder (de læres senere, så snart basisteknikken er på plads)
Læs mere om Suzuki-metoden på www.dansksuzuki.dk
 
Af hensyn til pladsen og balancen mellem børn og voksne i rummet, kan der kun deltage én voksen pr. barn.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os på musikskolen@aarhus.dk eller tlf. 89 40 99 21
 
Priser og regler: Læs mere her om priser og regler
 

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Tilmeld