Skip to main content Skip to footer

Klaverundervisning

Lær at spille klaver på Aarhus Musikskole

Klaveret er et meget alsidigt instrument, der bruges i alle genrer og stilarter, og mulighederne er mange. Klaverundervisningens formål er at udvikle elevens instrumentbeherskelse og musikalske forståelse. Herved lægges grunden til livslang musikglæde, kunstnerisk oplevelse og personlig udvikling.


Klaverundervisningens indhold og repertoire

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elev. Som klaverlærere på Aarhus Musikskole, er vi optagede af fra start at give alle elever et solidt og alsidigt fundament, hvor der skabes fortrolighed med en række af klaverspillets grundlæggende elementer: klaverets opbygning, teknik, noder, akkorder, sammenspil, gehørspil, gode øvevaner m.m. Senere vil undervisningens indhold typisk rette sig mere efter den enkeltes interesser.

På begynder- og mellemniveau tilbydes undervisningen på små hold (2-4) eller som enetime, hvis det ikke er muligt at finde en makker der matcher mht. alder og niveau. I Officersbygningen er der tillige mulighed for hold på 6 elever i klaverlaboratoriet på el-klaver. Videregående undervisning tilbydes oftest som eneundervisning.

Hvis en elev på et tidspunkt ønsker at specialisere sig indenfor klassisk eller rytmisk klaver, er det muligt at søge en lærer med særlig kompetence indenfor det givne område.

I klaverundervisningen arbejdes der også med at øge elevens evne til musikalsk refleksion og stillingtagen samt bevidsthed om klaverets tradition og historie.


Sammenspil

Klaveret er velegnet som soloinstrument, men giver også rig mulighed for at spille sammen med andre: Det kan være i forbindelse med rytmiske sammenspil, kammermusik eller som akkompagnatør. I forbindelse med klaverundervisningen arrangeres der en række arrangementer med sammenspil for flere klaverelever.


Øvning

Det er ved at øve regelmæssigt mellem klavertimerne, at man opnår den fortrolighed med instrumentet, der er en forudsætning for at få udbytte af undervisningen og opleve glæden ved de mange muligheder for musikfrembringelse, der er forbundet med klaveret. Din lærer vejleder dig i, hvordan du får mest muligt ud af øvningen. Det har stor betydning, at man som forældre viser interesse og opmuntrer sit barn og hjælper det med at indarbejde gode øverutiner. Dette kan man fint gøre uden at spille selv.


Instrument

Det er en forudsætning for deltagelse, at eleven har et velfungerende og stemt klaver til rådighed for øvning i hjemmet. Et godt akustisk instrument giver den bedste respons, men et elklaver kan være et praktisk og prisvenligt alternativ. Det er blot vigtigt, at det har 88 tangenter med samme størrelse og vægtning (modstand) som på et akustisk klaver, og at det har pedal. Brugbare elklaverer fås fra omkring 4.000 kr.. Nogle klaverforhandlere tilbyder "leje før køb". Din lærer vejleder gerne ved instrumentanskaffelse.


Alder

Man kan få klaverundervisning fra man er fyldt 6 år. I enkelte tilfælde kan man starte tidligere (kontakt chkra@aarhus.dk for nærmere information). Vi anbefaler, at yngre elever deltager i "Musik og bevægelse", før de begynder til klaver.


Øvrige aktiviteter

Udover den ugentlige undervisning tilbydes klaverelever ved Aarhus Musikskole en række andre aktiviteter: koncerter, klaverværksteder, workshops m.m. Der er også mulighed for sammenspil: 4-6-hændigt, akkompagnement til andre instrumenter eller deltagelse på et af musikskolens mange sammenspilshold.


Priser 

Sæson 24/25 (12. august - 27. juni)
 
 
Instrument- og sangundervisning 
- ved lektion á 25 min. pr. uge
 
Spor 1 (solo):   1.920 kr. / rate* 
  svarende til 524 kr. / måned i 11 mdr.  
Spor 2 (hold):   960 kr. / rate* 
  svarende til 262 kr. / måned i 11 mdr.  
Fra 25 år eller bosat uden for Aarhus Kommune: Dobbelt pris
Administrationsgebyr:   100 kr. / sæson   

      *Undervisningsåret / sæsonen er opdelt i 3 rater     


Se mere info om bl.a. bindingsperioder, udmeldelsesfrister og støttemuligheder her: priser og regler

Undervisningssteder

 • Officersbygningen - Aarhus Musikskole (midt i Aarhus)
 • Beder Skole (syd for Aarhus) - Onsdage og torsdage efter skoletid
 • Gammelgaardsskolen (vest for Aarhus) - Tirsdage, onsdage og torsdage efter skoletid
 • Højvangskolen (syd for Aarhus) - Onsdag til fredag efter skoletid
 • Hårup Skole (nord for Aarhus) - Mandage efter skoletid
 • Interskolen (syd for Aarhus) - Mandage, onsdage og fredage efter skoletid
 • Lystrup Skole (nord for Aarhus) - Mandage, tirsdage, onsdage og torsdage efter skoletid
 • Mårslet Skole (syd for Aarhus) - Mandage og onsdage efter skoletid
 • Næshøjskolen (vest for Aarhus) - Tirsdage efter skoletid
 • Skåde Skole (syd for Aarhus) - Alle hverdage efter skoletid
 • Solbjergskolen (syd for Aarhus) - Tirsdage efter skoletid
 • Strandskolen (nord for Aarhus) - Mandage og tirsdage efter skoletid
 • Tilst Skole (vest for Aarhus) - Mandage efter skoletid
 • Tranbjergskolen (syd for Aarhus) - Tirsdage, onsdage og torsdage efter skoletid
Tilmeld