Skip to main content Skip to footer

Musiktalent Aarhus - MTA

Fælles om det særlige

Har du musikalske ambitioner og vil du være i selskab med og inspireres af andre med samme lidenskab og drømme, så tilbyder Musik Talent Aarhus (MTA) et miljø for de mest målrettede og ambitiøse musikudøvere blandt børn og unge.

Aktiviteterne på MTA er et gratis supplement til den individuelle undervisning hos en instrument- eller sanglærer, der er en forudsætning for at kunne deltage.

På MTA tager vi udgangspunkt i dig, dit særlige talent og musikmiljøet omkring dig. Du vil møde lærere, der arbejder med talentudvikling på højeste niveau og som kan hjælpe dig med at udvikle dine musikalske færdigheder og din instrumentale teknik. Samtidig vil du indgå i et unikt talentmiljø og få et indblik i, hvordan andre arbejder med at udvikle deres talent, og i hvilke forskellige muligheder dit talent giver dig nu og i fremtiden.

MTA er helhedsorienteret, og din musikalske udvikling ses i sammenhæng med hele din person samt dine omgivelser, så både bredden og dybden tilgodeses.

MTA er delvist finansieret af Statens Kunstråd

Fællesaktiviteter

Som MTA-elev skal du deltage i et fællesarrangement ca. en gang om måneden. Her vil du få undervisning sammen med andre MTA-elever og dykke ned i forskellige emner. Se under de enkelte instrumenter for nærmere detaljer. Du bliver også tilbudt at deltage i gratis hørelæreundervisning på hold på Aarhus Musikskole, men det er ikke en betingelse, at du følger dette, for at være med.

Herudover vil du - hvor relevant og muligt – blive tænkt med i forskellige musikskole- og MGK- projekter og koncerter.

Hovedfagslærer

Som MTA-elev kan du beholde din nuværende lærer. MTA ønsker at samarbejde med de mange øvrige tilbud til musikalske talenter i Østjylland. Hvis man ikke modtager sin individuelle undervisning hos en MTA-lærer, vil din lærer være i dialog med MTA-læreren om din udvikling.

I situationer hvor din lærer sammen med MTA-læreren vurderer, at du kan have glæde af at skifte til en MTA-lærer, vil du som MTA-elev rykke forrest på ventelisten til en sådan plads, og du vil kunne modtage undervisningen til Aarhus Kommune takst – også selvom du ikke har bopæl i Aarhus Kommune. Se priser under praktisk info

Optagelse

For at blive MTA-elev skal man til en egnethedsvurdering hos en MTA- eller MGK-lærer. Vurderingen koster 300 kr. og foregår rent praktisk som en lektion hos den pågældende lærer. Til vurderingen vil man også få en vurdering af standpunkt set i forhold til en MGK-optagelsesprøve.
Kontakt: MGK-koordinatorerne Christian Kraglund på chkra@aarhus.dk (klassiske elever) eller Sune Thorbjørnsen på sthor@aarhus.dk (rytmiske elever).

MTA - andre fag

Vi arbejder på at tilbyde MTA i endnu flere fag. 

Du er velkommen til at rette henvendelse til koordinator Christian Kraglund for yderligere information eller ønsker.