Skip to the content

Klaverundervisning

 

Klaveret er meget anvendt i både rytmisk og klassisk musik, og mulighederne er mange. Klaverundervisningen på Aarhus Musikskole tager udgangspunkt i elevens niveau, og det er aldrig for sent at begynde at spille klaver.
 
Klaverundervisningens formål er at udvikle elevens instrumentbeherskelse og musikalske forståelse. Herved lægges grunden til musikglæde, kunstnerisk oplevelse og personlig udvikling.
 

Klaverundervisningens indhold og repertoire

Undervisningen tilrettelægges individuelt af den enkelte lærer med udgangspunkt i den enkelte elev. Begynderundervisningen tager udgangspunkt i at skabe fortrolighed med klaverspillets grundlæggende elementer: klaverets opbygning, teknik, noder, akkorder, gehørspil, øvevaner m.m. Senere vil undervisningens indhold typisk rette sig mere efter den enkelte elevs evner og interesser.
På begynder- og mellemniveau tilbydes undervisningen på små hold (2-4) eller som enetime, hvis det ikke er muligt at finde en makker der matcher mht. alder og niveau.  I Officersbygningen er der tillige mulighed for hold på 6 elever i klaverlaboratoriet på el-klaver. Videregående undervisning tilbydes oftest som eneundervisning.
Hvis en elev på et senere tidspunkt ønsker at specialisere sig indenfor klassisk eller rytmisk klaver, er det muligt at søge en lærer med særlig kompetence indenfor det givne område.
I klaverundervisningen arbejdes der også med at øge elevens bevidsthed om klaverets tradition og historie.
 

Sammenspil

For klaver er der rigtig mange og gode muligheder for at spille sammen med andre. Det kan være i kammermusik eller som akkompagnatør.
 

Øvning

At lære at spille klaver kræver en vedholdende øveindsats. Det er vigtigt, at man har tålmodighed og er indstillet på at øve sig hver dag. Det har meget stor betydning for glæden ved og udviklingen af klaverspillet, at man som forældre viser interesse og opmuntrer sit barn og hjælper det med at indarbejde gode øverutiner. Dette kan man fint gøre uden at spille selv.
 

Instrument

Det er en nødvendig forudsætning for deltagelse, at eleven har et velfungerende og stemt klaver til rådighed for øvning i hjemmet. Læreren vejleder gerne ved instrumentanskaffelse.
 

Alder

Man kan få klaverundervisning fra man er fyldt 6 år. Vi anbefaler, at de yngre elever deltager i "Musik og bevægelse", før de begynder til klaver.
 

Øvrige aktiviteter

Udover den ugentlige undervisning tilbydes klaverelever ved Aarhus Musikskole en række andre aktiviteter: koncerter, klaverværksteder, workshops m.m. Der er også mulighed for sammenspil: 4-6-hændigt, akkompagnement til andre instrumenter eller deltagelse på et af musikskolens mange sammenspilshold.
 

Startalder

6 år


Priser og regler

Priser og regler: Læs mere her om priser og regler
 
Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os på musikskolen@aarhus.dk eller tlf. 89 40 99 21

 


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Tilmeld