Skip to main content Skip to footer

Om undervisning på MGK

MGK Østjylland samarbejder med regionens øvrige musikskoler for at sikre en decentral struktur, så MGK tilbuddet kan opfange og udvikle alle relevante musiktalenter i det geografiske område, som kurset dækker. Vi tilbyder undervisning decentralt på andre musikskoler i området, hvor det er hensigtsmæssigt. Da placeringen af decentral undervisning bl.a. afhænger af ansøgernes præferencer og hjemsted, er det ikke på forhånd givet, hvilke musikskoler, der varetager denne undervisning.

Mindst to gange om ugen vil der være undervisning i lokalerne på Aarhus Musikskole i Officersbygningen.

Desuden vil der i løbet af skoleåret være undervisning 8-10 weekender.

Hovedinstrumentet kræver omfattende daglig øvning, og der vil være forberedelse til de fleste bifag.

Undervisningen omfatter:

  •  Hovedfag
  •  Klaver
  •  Sang, Spil og Bevægelse (SSB)
  •  Hørelære og -teori
  •  Kor
  •  Sammenspil eller kammermusik
  •  En række valgfag

Der er mødepligt til alle fag.

Vi forventer, at MGK eleverne spiller med i nogle af Musikskolens orkestre, ligesom det er obligatorisk at deltage i stævner, koncerter og kurser arrangeret i forbindelse med kurset- også selvom det foregår i weekenden.

MGK-Ø kan i et vist omfang forenes med andre uddannelser eller lettere erhverv, men at gå på MGK-Ø forudsætter, at man lever op til gældende krav om deltagelse og faglig udvikling.