Skip to the content

Praktiske oplysninger

Hvad koster det?

Undervisningen er gratis, da MGK finansieres af staten. Dog kan der komme beskedne udgifter til stævner, lærebøger mv.

Kurset er ikke SU-berettiget.

Depositum for optagelsesprøve

kr. 500,- betales senest 4. feb. på Musikskolens bankkonto (Nordea, reg. nr. 2211, kontonr. 3485 943 292) - husk at skrive din fødselsdato samt navn på indbetalingen. Depositum tilbagebetales på din nem-konto - efter fremmøde til optagelsesprøven eller afbud senest 1 uge før prøven.

Hvor længe varer MGK?

Kurset er for de fleste 3-årigt med ca. 8 timers ugentlig undervisning.

Dog kan der dispenseres, så studerende med særlige behov kan strække det over 4 eller helt op til 5 år.

Undervisningen begynder i august. Sæsonen er på 36 uger, hvoraf 2 er kursusuger og 1 er prøveuge. 

Eksamen og årsprøver

Vi afholder årsprøver samt en offentlig koncert ved afslutningen af hvert skoleår. Hvis resultatet af prøverne efter første eller andet år ikke er tilfredsstillende, kan eleven ikke fortsætte.

Tredje år afsluttes med en eksamen. Niveauet her forventes at svare til adgangskravene til et musikkonservatorium.

Kursisterne vil efter endt eksamensforløb modtage et afgangsbevis.