Skip to main content Skip to footer

MGK og gymnasium samtidig

Om mulighederne for at kombinere en MGK- og gymnasieuddannelse.

Ønsker du at kombinere en ungdomsuddannelse med MGK er der flere muligheder.

Elever bosat i Aarhus eller omegn, der ønsker at tage en studentereksamen sideløbende med MGK, anbefaler vi at søge ind på Aarhus Katedralskole. Aarhus Katedralskole tilbyder to studieretninger med musik.

Er du bosat udenfor Storaarhus og vil du gå på et gymnasium i dit lokalområde, tilbyder vi i samråd med din musikskole en model, hvor dele af MGK undervisningen kommer til at foregå tæt på din bopæl

Der er også mulighed for, at du kan strække MGK til 4 eller 5 år. Herved får du mere tid til at passe dit gymnasium.

Hvis du ønsker at søge ind på MGK med start august 2022, men gerne vil begynde på Aarhus Katedralskole fra august 2021, kan du forbedre dine muligheder for optagelse på gymnasiet ved at vedlægge ansøgningen en Egnethedsvurdering fra MGK.

Du kan få lavet en egnethedsvurdering hos en af vores hovedfagslærere. Egnethedsvurderingen er en formel tilkendegivelse af, hvor vidt hovedfagslæreren vurderer, at du med den fornødne forberedelse vil have en realistisk mulighed for at komme ind på MGK i den nærmeste fremtid. I praksis skal man til en test hos den aktuelle hovedfagslærer.

Udover at tage stilling til egnethed, vil læreren give en mundtlig vurdering af dit niveau og kan evt. give gode råd om forberedelse til en optagelsesprøve. Vurderingen koster kr. 300,-.

Skulle du ikke blive erklæret egnet til MGK, men er godt på vej, kan du blive erklæret egnet til Aarhus Musikskoles talentprogram MTA. Læs mere om MTA her: aarhusmusikskole.dk/mta

Hvis du ønsker en egnethedsvurdering, skal du henvende dig til MGK-Ø på mail: mgk@aarhus.dk