Skip to main content Skip to footer

MGK og gymnasium samtidig

Om mulighederne for at kombinere en MGK- og gymnasieuddannelse.

Du kan kombinere MGK med en ungdomsuddannelse, f.eks. STX.

Så længe, det er en ungdomsuddannelse i Østjylland, tilrettelægger vi din MGK-undervisning, så du kan nå den efter skoletid.

Ungdomsuddannelse og MGK kan køre forskudt, så du f.eks. søger ind på MGK undervejs i dit ungdomsuddannelsesforløb eller modsat. Det vil for de fleste være krævende at starte på begge forløb samtidig, da det kan opleves som en stor belastning at skulle forholde sig til alt det nye på MGK samtidig med gymnasiets grundforløb og studieretningsopstart.

Der er mulighed for, at du kan strække MGK fra 3 til 4 år. Man går så fra 60 til 45 minutters hovedfagsundervisning om ugen og holder på skift orlov fra bifagene hørelære, brugsklaver og SSB. Herved får du mere tid til at passe dit gymnasium. Du også søge din ungdomsuddannelse om forlængelse den til 4 år efter ”Team Danmark”modellen.