Skip to main content Skip to footer

Rytmiske og klassiske ansøgere

Information om optagelsesprøven til ansøgere på de rytmiske og klassiske MGK-linjer.

  • Du skal ved optagelsesprøven spille to eller flere selvvalgte stykker af forskellig karakter på dit hovedinstrument - mindst det ene skal være sammenspil/kammermusik (kan for klassiske ansøgere være at spille med en akkompagnatør).
  • Hvis du er rytmisk ansøger, skal stykkerne indeholde improvisation. For rytmiske sangere kan improvisationen være fraseringer og ad.lib's. Rytmiske ansøgere testes i gehørs-improvisation. Det er improvisation over et forespillet groove.
  • Hvis hovedfaget er klassisk, indeholder prøven skalaspil med op til tre fortegn.
  • Alle prøves i lettere prima vista.
  • Det forberedte program må vare max. 10 minutter.
  • Vil du spille et andet instrument eller synge for os, kan du bruge 2 min. til det. Dog stadig i alt max. 10 minutter til dine forberedte stykker.
  • Du skal selv sørge for akkompagnatør/gruppe. For klassiske ansøgere kan Aarhus Musikskole formidle kontakt til en akkompagnatør (pianist), der kan medvirke mod betaling.
  • Ved prøverne må der max. deltage 5 medspillere. Anlæg stilles til rådighed.

Du prøves i mundtlig hørelære: Eftersyngning af tonerne i en forespillet treklang, eftersyngning af kortere fraser og efterklapning af kortere fraser.

Prøven afsluttes med en kort samtale mellem den optagelsessøgende og censorpanelet.

Hvem bliver optaget? 

Du vurderes ud fra 7-skalaen, ligesom i det øvrige danske uddannelsessystem.

På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering træffer det enkelte MGK-center beslutning om optag af nye elever - blandt andet hensyn til holdsammensætning og sammenspilsmuligheder kan indgå i vurderingen.

Hvis du mangler oplysninger, er du velkommen til at tage kontakt til MGK-Ø på mgk@aarhus.dk