Skip to main content Skip to footer

Ansøgning til produktionslinien

Produktionslinjen: e-musik, komposition eller sangskrivning

Information om optagelsesprøven til ansøgere på MGK's Produktionslinje.

  • Du skal senest den 1. februar aflevere egne værker enten som lydfiler eller som nedskrevet musik med tilhørende støttende lydfiler (eksempelvis midi-lyd). Ansøgere til komponistlinjen skal aflevere værkerne som nedskrevet musik. Hvis der indgår tekst, skal denne vedlægges. Værkerne skal have en varighed på 15-20 min. og skal demonstrere et kunstnerisk kreativt potentiale. Sendes til MGK-Ø pr. mail (mp3 eller link til fildelingstjeneste): mgk@aarhus.dk eller MGK-Ø (CD), Officersbygningen, Vester Allé 3, 8000 Aarhus C.
  • Desuden skal du skriftligt beskrive baggrunden for din ansøgning og de værker, som du sender til os. For eksempel hvorfor og hvordan værket er blevet til.
  • Det indsendte materiale vurderes af en ekstern gennemgående censor og en ekstern fagcensor, som udvælger, hvem der går videre til en egentlig optagelsesprøve. Bliver du ikke udvalgt, får du et skriftligt afslag på din ansøgning pr. mail.
  • Selve optagelsesprøven former sig som en samtale med dig, en fagcensor og den gennemgående censor.
  • Der afsættes 30 min. til denne samtale for komponister. Til sangskrivere og e-musikere afsættes 40 min. 
  • Ansøgere til sangskriverlinjen skal performe to sange til eget akkompagnement til optagelsesprøven. 
  • Ansøgere til e-musik-linjen skal performe en egen komposition af 5 minutters varighed.
  • Bemærk : Du skal stadig tilmelde dig optagelsesprøven via MGK Danmark (åbner nyt vindue).

    Vi skal altså fra optagelsessøgende til Produktionslinjen bruge både en tilmelding samt indsendt materiale.

Hørelære

Du prøves i mundtlig hørelære: Eftersyngning af tonerne i en forespillet akkord, eftersyngning af kortere fraser og efterklapning af kortere fraser.

Hvem bliver optaget? 

Du vurderes ud fra 7-skalaen, ligesom i det øvrige danske udddannelsessystem.

På baggrund af censorernes vurdering træffer det enkelte MGK-center beslutning om optag af nye elever - blandt andet hensyn til holdsammensætning og sammenspilsmuligheder kan indgå i vurderingen.

Hvis du mangler oplysninger, er du velkommen til at tage kontakt til MGK-koordinator Sune Thorbjørnsen (E-musik og sangskrivning) eller Christian Kraglund (Komposition).