Skip to main content Skip to footer

Praktisk oplysninger

Hvad koster det?

Undervisningen er gratis, da MGK finansieres af staten. Dog kan der komme beskedne udgifter til stævner, lærebøger mv.

Kurset er ikke SU-berettiget.

Depositum for optagelsesprøve

For at komme til optagelsesprøve, skal du indbetale et depositum på 500 kr. til MGK-Ø/Aarhus Musikskole senest d. 1. februar.

Du skal betale på MobilePay: 513 897 - husk at skrive ansøgers fødselsdato samt navn på indbetalingen. 

Hvis du ikke har adgang til MobilePay, er du velkommen til at kontakte os på kanst@aarhus.dk

Depositum tilbagebetales efter fremmøde til optagelsesprøven eller ved afbud senest 8 dage før prøven. Ved manglende fremmøde eller afbud, er dit depositum tabt!

Hvor længe varer MGK?

Kurset er for de fleste 3-årigt med ca. 8 timers ugentlig undervisning.

Dog kan der dispenseres, så studerende med særlige behov kan strække det over 4 eller helt op til 5 år.

Undervisningen begynder i august. Sæsonen er på 36 uger, hvoraf 2 er kursusuger og 1 er prøveuge. 

Eksamen og årsprøver

Vi afholder årsprøver samt en offentlig koncert ved afslutningen af hvert skoleår. Hvis resultatet af prøverne efter første eller andet år ikke er tilfredsstillende, kan eleven ikke fortsætte.

Tredje år afsluttes med en eksamen. Niveauet her forventes at svare til adgangskravene til et musikkonservatorium.

Kursisterne vil efter endt eksamensforløb modtage et afgangsbevis.